Ərəb əlifbası -
Ərəb əlifbasında 28 hərf vardır. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir.
- əlif
- bə
- tə
- sə
- cim
- hə
- xa
- dəl
- zəl
- ra
- zə
- sin
- şin
- sad
- zad
- ta
- za
- əyn
- gayn
- fe
- qaf
- kəf
- ləm
- mim
- nun
- he
- vev
- ye
«